Parket | relatieve luchtvochtigheid

Vocht toevoegen of juist onttrekken?

Relatieve luchtvochtigheidZowel voor, tijdens, als na installatie moet er rekening gehouden worden met relatieve vochtigheid en de kamertemperatuur. Vóór installatie is het grootste gevaar dat er teveel vocht in de lucht is, door een vochtige chape, vocht in de muren enz ... . Na installatie,  is er een groter risico op te weinig vocht.


De relatieve vochtigheid is het percentage water in de lucht ten opzichte van de maximale hoeveelheid bij een bepaalde temperatuur en luchtdruk. Opgelet, binnen eenzelfde ruimte kan dit verschillen: er is meer luchtvochtigheid bij de ramen dan in het midden van een kamer en bij warmtebronnen. Wanneer er 100% luchtvochtigheid is, ontstaat er condens.

Hout zoekt altijd naar een evenwicht met zijn omgeving en een goede beheersing van het binnenklimaat is daarom van groot belang. Vooral in de wintermaanden is er een verhoogd risico.

Oppervlaktebarst parketIndien er een te lage luchtvochtigheid is, zal het hout vocht afstoten en krimpen. Hierdoor kunnen onherstelbare barsten ontstaan. Bij een te hoge luchtvochtigheid zal het hout vocht absorberen waardoor de planken zullen schotelen, dit wil zeggen dat ze uitzetten en de plak opbolt.

Lamett adviseert de luchtbevochtiger Oskar van Stadler Form. Met zijn ingebouwde hygrostaat meet hij de vochtigheid van de lucht en zal de ruimte bevochtigen indien nodig door middel van een koudwater techniek. Dit toestel verbruikt weinig energie en is geschikt voor ruimtes tot 40m². Bovendien is hij erg stil en niet storend wanneer hij in de slaapkamer staat.
Luchtbevochtiger OskarLuchtbevochtiger Oskar

De luchtvochtigheid kan sterk variëren tussen zomer en winter (variaties tussen 90% - 20%), het parket zal dan ook uitzetten en krimpen naargelang de periode van het jaar. De moeilijkste periode voor hout is de winter, bij vriestemperaturen is er kans dat er  een extreem lage luchtvochtigheid is (tot 20%). Indien de ruimtes dan nog eens extra opgewarmd worden, geeft de parketvloer zijn laatste vocht af waardoor het parket reageert en kan loskomen uit zijn voegen.

Het is belangrijk om er bewust van te zijn dat hout een natuurproduct is en dat de kans op vervorming, vorming van scheurtjes of open spleetjes in de voegen bestaat en moet geduld worden.

Belangrijke tips:

  • Meet regelmatig de luchtvochtigheid. Vaak is het nodig een elektrische luchtbevochtiger te plaatsen om een voldoende vochtigheidsgraad (45 tot 65%) te kunnen behouden. Hou bij de aankoop van een luchtbevochtiger rekening met het bereik (kubieke meter). Het is aan te raden de luchtbevochtiger in het midden van een ruimte te plaatsen, zo ver mogelijk verwijderd van de warmtebron (radiator, haard).
  • Ruimtes die in de winter niet bewoond worden, moeten verwarmd te worden tot minimum 10°C.

Nieuwsbrief

Abonneer op onze nieuwsbrief

Veilig betalen

Betaal in alle veiligheid met onze partners